Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Bali
Địa danh: Bali
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 15,20/9; 6,20,27/10; 10,24/11; 8,22/12; liên hệ
Giá 1 khách
9,990,000 đ