Hà Nội - Hà Giang - Cao Nguyên Đá Đồng Văn 3N2Đ
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Giang, Cao Nguyên Đá
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,290,000 đ
Hà Nội – Cao Nguyên Đá Đồng Văn – Sông Nho Quế - Mèo Vạc 3N2Đ, KS 3*
TOUR MỚI
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Giang, Cao Nguyên Đá, Mèo Vạc, Sông Nho Quế
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Tháng 9: 2,9,19,23,30. Tháng 10: 7,14,21,28. Tháng 11: 4,11,18,25, Liên hệ
Giá 1 khách
2,950,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Sapa, Tour Hà Giang, Cao Nguyên Đá, Fansipan
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội, Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần, liên hệ
Giá 1 khách
5,450,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Sapa, Tour Hà Giang, Cao Nguyên Đá, Fansipan
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
4,440,000 đ