Đà Nẵng - HCM - Hành Trình Khám Phá Châu Úc Mono Sydney 5N4Đ, Bay Thẳng Bamboo Air
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Úc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 28/06/2022
Giá 1 khách
35,990,000 đ
HCM - Mono Sydney 5N4Đ, Bay Thẳng Bamboo Air
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Úc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 28/06/2022
Giá 1 khách
35,990,000 đ
Đà Nẵng - HCM - Sydney - Melbourne 6N5Đ, Bay Bamboo Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Úc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 24/05; 14/06; 19, 26/07; 16, 23/08/2022
Giá 1 khách
45,990,000 đ
HCM - Sydney - Melbourne 6N5Đ, Bay Bamboo Air
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Úc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 24/05; 14/06; 19, 26/07; 16, 23/08/2022
Giá 1 khách
45,990,000 đ