Hà Nội - Chùa Tam Chúc - Địa Tạng Phi Lai Tự 1N0Đ
TOUR TIẾT KIỆM
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Chùa Tam Chúc, Địa Tạng Phi Lai Tự
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
700,000 đ