Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Giang, Hồ Ba Bể, Lũng Cú, Pác Bó, Sông Nho Quế, Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: thứ 4 hàng tuần, liên hệ
Giá 1 khách
4,900,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Cao Bằng, Bắc Kạn, Hồ Ba Bể, Pác Bó, Thác Bản Giốc, Thái Nguyên, Đền Đuổm, Động Ngườm Ngao
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Cao Bằng
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,250,000 đ