Hà Nội - Los Angeles - Hollywood - Universal - Las Vegas -  Hoover Dam - Grand Canyon 7N6Đ, bay Eva Air 5*
TOUR MỚI
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Mỹ, Grand Canyon, Hollywood, Hoover Dam, Las Vegas, Los Angeles, Universal
Địa danh: Tour Bờ Tây Nước Mỹ
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: hàng tháng, liên hệ
Giá 1 khách
54,900,000 đ