Hà Nội – Cao Nguyên Đá Đồng Văn – Sông Nho Quế - Mèo Vạc 3N2Đ, KS 3*
TOUR MỚI
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Giang, Cao Nguyên Đá, Mèo Vạc, Sông Nho Quế
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Tháng 9: 2,9,19,23,30. Tháng 10: 7,14,21,28. Tháng 11: 4,11,18,25, Liên hệ
Giá 1 khách
2,950,000 đ