Hà Nội - Bờ Tây Hoa Kỳ 10N9Đ, bay Eva Air
TOUR MỚI
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Từ Hà Nội, Las Vegas, Los Angeles, New York, San Diego, Tour Bờ Tây Hoa Kỳ, Washington D.C
Địa danh: Tour Bờ Tây Nước Mỹ
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 25/9; 22/10; 17/11; 07/12; liên hệ
Giá 1 khách
75,900,000 đ