Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Ninh Bình, Bái Đính - Tràng An, Hang Múa, Hoa Lư, Tam Cốc
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: hàng ngày
Giá 1 khách
2,050,000 đ