Hà Nội - Tokyo - Phú Sĩ - Hakone - Kyoto - Tàu Shinkansen - Osaka 6N5Đ, bay Vietnam Airlines, KS 3*
TOUR MỚI
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Nhật Bản, Hakone, Kyoto, Osaka, Phú Sĩ, Tokyo
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội (Tour Nhật Bản)
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 26/10; 6/11; 13/11; 18/11; liên hệ
Giá 1 khách
34,900,000 đ